PRACOWNIA

PROJEKTOWA

ARCHITEKTURA, PROJEKTOWANIE INDYWIDUALNYCH WNĘTRZ, REALIZACJE ARTYSTYCZNE

 

 

SZCZEGÓŁOWE   UZGODNIENIA   ZE ZLECENIODAWCĄ, PRZEJRZYSTOŚĆ
PROJEKTU         I          MATERIAŁÓW

A   R   C   H   I   T   E   K   T   U   R   A

AUTORSKIE   PROJEKTY   WNĘTRZ

P R O J E K T Y        B R A N Ż O W E
WIZUALIZACJA       PRZESTRZENNA PROJEKTY   MEBLI   UNIKATOWYCH

  REALIZACJE     ELEMENTÓW
DEKORACYJNYCH


MOZAIKI,   WITRAŻE,   SGRAFFITO
, PANEAU   MALARSKIE,   CERAMIKA SZKŁO     STAPIANE     (FUSING)

SCENOGRAFIA
 

LISTA WYBRANYCH
REALIZACJI

 

                                                      

        PROJEKTY    KONTAKT    HOME        

Webmastered by Patrol 2006